БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТ

Този блог е място за всеки българин, който е опитал от емигрантския живот и се е завърнал в Родината. Той е и за тези, които се готвят да емигрират. Най-сетне, той е за всички българи, които се вълнуват от въпросите на емиграцията. Добре дошли!

Saturday, May 28, 2005

МАНИФЕСТ на този блог

МАНИФЕСТ на този блог

Мисията на този блог е да бъде създадено още едно място в Интернет, където българите от цял свят да могат да обменят мисли относно важни проблеми, засягащи както устоите на нашата нация, така и тези, които ги вълнуват в тяхното ежедневие. На този блог вие ще намерите място да изкажете искрено и без страх всичко, което сте таили в душите си по една или друга причина.

Посредством демократизиращата сила на дигиталните технологии и Интенернет ние получаваме средства да създаваме и разпространяваме, да обменяме идеи и да сътрудничим, да преподаваме и да учим в ръцете на обикновените хора. Посредством активизирането на връзките между българите по света ще създадем възможност за по-бърза и ефективна комуникация между нашите сънародници, за ускоряване на тяхната реакция по особено важни проблеми, които засягат всички ни, тези, които живеят в България и тези, които са зад граница. Така, малко по малко, несправедливостта и подтисничеството ще бъдат ограниавани, а българинът ще придобие самочувствие да изисква и налага правата си и ще разбере предимствата на това да изпълнява задълженията си като гражданин и човек.

Никой, наистина никой няма право да редактира, цензурира или ограничава по какъвто и да е начин свободата на изказа на друг участник. Това естествено не означава, че ще бъдат толерирани невъзпитанието, пошлостта и рекламите. Те нямат място тук и ако целта на някой участник е да ги лансира, нека не губи своето и наше време, а да си намери друго място.

Ние варваме, че културата следва да бъде двупосочен процес, насочен към участие, не към консумиране. Ние няма да се задоволим да бъдем мълчалива публика, поставена на края на някой медиен канал. Интернет и други подобни технологии създават новата парадигма на съзидателство, така при която всеки от нас може да бъде творец.

Свободата да градиш на основата на постиженията от миналото е необходимо условие за процъвтяване на новаторството. Ние ще използваме и популяризираме нашето общочовешко културно наследство. Ние ще създаваме, споделяме, адаптираме и пропагандираме свободата на творческите взаимоотношения между хората.

Ние ще помагаме на всеки да разбере стойността на нашата култура и общочовешките демократични завоевания за решаване на стоящите пред нашето общество проблеми.

И нека Бог ни помага в нашите начинания!


0 Comments:

<< Home